Alleen in Nederland zijn er al honderden Citizen Science (CS) projecten opgezet (zie www.iedereenwetenschapper.nl) en wereldwijd zijn het er vele duizenden.
Dit eu-citizen.science platform is er voor ontwikkelaars en gebruikers van Citizen Science o…