Communicatie bij burgerwetenschap: Een praktische handleiding voor communicatie en betrokkenheid bij citizen science

Created Oct. 26, 2021, 12:21 a.m.
Updated Oct. 26, 2021, 12:21 a.m.

Burgerwetenschap, of citizen science, is een erg ruim veld. Het is een spectrum van onderzoeksaanpakken uit alle onderzoeksdisciplines met diverse methodes om de burger op verschillende manieren te betrekken bij onderzoek. Wat alle burgerwetenschapsprojectengemeen hebben, is een nood aan goede communicatie. Communicatie om burgerwetenschappers te rekruteren en te behouden, maar ook om hen te informeren, op te leiden of om hen na afloop van het project op de juiste manier te bedanken. Daarom startte Scivil, het expertisecentrum citizen science Vlaanderen, een werkgroep communicatie en participatie op. De werkgroep besliste om zijn communicatie-expertise te bundelen in deze gids voor initiatiefnemers van burgerwetenschapsprojecten. In juni 2019 organiseerde de werkgroep een bevraging bij initiatiefnemers van burgerwetenschapsprojecten in Vlaanderen. We vroegen hen naar de communicatie-expertise die al aanwezig was in de projecten en naar welke kennis ze nog op zoek waren. De resultaten tonen aan dat de meeste projecten er goed in slagen om burgerwetenschappers (‘gewone’ mensen zonder voorkennis die actief deelnemen aan burgerwetenschapsprojecten) te rekruteren. Het blijkt een grotere uitdaging om hen op langere termijn betrokken te houden. Ook de juiste of meer diverse doelgroepen bereiken ligt niet altijd voor de hand. In deze gids reiken we de bouwstenen aan om een communicatieplan voor je project op te stellen, met inbegrip van een oefening over doelgroepbepaling en het bereiken van scholen. Daarnaast stellen we een aantal tactieken en tools voor om initiële en continue participatie te bevorderen. Tot slot kun je zelf aan de slag met praktische tips: bepaal jouw communicatieplan en tactieken voor een goede communicatie bij burgerwetenschap. Deze gids dient als hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij de communicatie met en het engageren van burgerwetenschappers. De inhoud van de gids is gebaseerd op onderzoek naar burgerparticipatie en op ervaring van wetenschapscommunicatoren. Gebruik deze gids als een bron van inspiratie en haal er die ideeën uit die bij jouw noden passen. Vergeet vooral niet om in de eerste plaats je eigen enthousiasme uit te dragen!

Publish information

Publisher:Scivil
Year of publication: 2019
License: All rights reserved.
DOI: ISBN: 9789463965606
x
This website is using cookies. More info. That's Fine