Leidraad bij Datacharter voor Citizen Science

Created Dec. 23, 2021, 2:05 p.m.
Updated Jan. 30, 2024, 9:12 a.m.

Met het Datacharter voor Citizen Science biedt Scivil, het Vlaamse kenniscentrum citizen science (CS), een leidraad aan om bij een citizen-scienceproject tot goed gedocumenteerde data te komen. 
Het charter is er voor iedereen die een citizen-scienceproject wil opstarten of eraan wil deelnemen, dus zowel projectinitiatoren als deelnemers (citizen scientists) uit alle sectoren van de zogenaamde ‘quadruple helix’ (burgers, overheden, wetenschappelijke instellingen, private organisaties).
Een citizen-scienceproject is daarbij elk project dat kennis of inzichten probeert te vergaren op een wetenschappelijk verantwoorde manier, samen met of door burgers. 

Deze leidraad geeft praktische handvaten bij elk van de 26 principes die in het datacharter voor citizen science werden opgenomen. 

Publish information

Publisher:Scivil
Year of publication: 2021
License: Creative Commons CC-BY

Links with projects and/or organisations

Scivil
Non-governmental
x
This website is using cookies. More info. That's Fine