Citizen science voor lokale besturen

Created Dec. 23, 2021, 1:24 p.m.
Updated Jan. 30, 2024, 9:12 a.m.

Dit draaiboek bevat tips en richtlijnen voor lokale besturen om met citizen science aan de slag te gaan. 

Dit draaiboek is een initiatief van Vlaams minister Bart Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Het draaiboek is opgemaakt door het consortium imec-SMIT, Vrije Universiteit BrusselScivil en IDEA Consult.

Het draaiboek schetst de voordelen van citizen science voor lokale besturen, beschrijft hoe een lokaal bestuur met citizen science kan omgaan en welke rollen het daarbij kan opnemen. De gids bevat een stappenplan besteedt extra aandacht aan data, meetinstrumenten, succesfactoren en aandachtspunten. Het document verzamelde een hele reeks inspirerende citizen science projecten met een sterk lokale impact.

De gids kan online geraadpleegd worden via de website of kan gedownload worden als pdf.

 

Publish information

Publisher:Scivil
Year of publication: 2021
License: Creative Commons CC-BY

Links with projects and/or organisations

Scivil
Non-governmental
x
This website is using cookies. More info. That's Fine